رمزهای بازی فارکرای

کليدعملکردPهمه اسلحه‌هاO۹۹۹خشاب F4عبور از در و ديوار  F2 حرکت کردن به هدف بعدیF9ذخيره کردن حالت فعلی [Save]F10اجرا کردن ذخيره‌ها [Load]F11 اطلاعات اضافه F1زاويه ديد 3rd يا 1stBackspaceنسوز کننده =افزايش سرعت -کاهش سرعت F5بازگشت به ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 1556 بازدید

رمزهای بازی under ground

240240sx seemylvl2parts 350350zneedmylostprophets  driftdriftbaby221miata239celica  havyamystikalgimmesomecircuits893neon  889civic givemenismo gimmesomedraggimmeppablo  slidingwithstyle77peugeot 899eclipse gotcharobzombie  119focus973rsx777 334mygolf 777rx7 371impreza 2000s2000  342integra 922sentra222lancer  111skyline allmylvloneparts gimmesomesprints
/ 1 نظر / 385 بازدید

رمزهای بازی GTA3

کدعملکرد  ANICESETOFWHEELSاتومبیل‌بدون‌شاسی،فقط‌چرخها  BANGBANGBANGهمه‌ی‌اتومبیل‌هاآتش‌می‌گیرند  BOOOOORINGزمان آهسته می‌رود  CORNERSLIKEMADفرمان حساس (هیدرولیک(  GESUNDHEIT۱۰۰٪سلامتی (خون( GIVEUSATANKیک تانک  GUNSGUNSGUNSهمه‌ی اسلحه‌ها IFIWEREARICHMAN پول بیشتر ILIKEDRESSINGUP تغییر ظاهر شخص  ILIKESCOTLANDمه ILOVESCOTLAND باران  ITSALLGOINGMAAADپیاده‌ی‌مهاجم  MADWEATHER ساعت بازی سریع  NOBODYLIKESMEهمه به شما حمله می‌کنند  PEASOUPمه - تیرگی  SKINCANCERFORMEهوای ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 14017 بازدید

رمز های بازی mafia

کلیدعملکرد F11نسوزکنندهF10نسوزکنندهدوستان و عابرینF9 بینهایتمهماتF8مرگآنی F7ثبتنشدن صدمات F6بینهایتسوخت F4بینهایتزمان F3ثبت ویرانیو تلفات F2 نبودنپلیس0برد همیشگیمسابقات 9 مسابقه‌ی یکدوری1 اسلحه‌ی سری۱2 اسلحه‌ی سری۲3اسلحه‌یسری ۳ 4اسلحه‌یسری ۴ 5اسلحه‌یسری ۵ 8بینهایت پولنقد 
/ 10 نظر / 3618 بازدید

رمزهای بازی GTA4

عملکردرمزسلاح 1THUGSTOOLSسلاح 2PROFESSIONALTOOLSسلاح 3NUTTERTOOLSکامل کردن خونASPIRINEتقویت یا کامل کردن زرهPRECIOUSPROTECTIONخودکشیICANTTAKEITANYMOREافزایش میزان نیازYOUWONTTAKEMEALIVEکاهش میزان نیازLEAVEMEALONEیک خانم شوید!FANNYMAGNETسیگار کشیدنCERTAINDEATHچاق شوید!DEEPFRIEDMARSBARSلاغر شوید!PROGRAMMERحالتتان بصورت ... ادامه مطلب
/ 133 نظر / 3894 بازدید
آذر 86
9 پست